Zo wordt het Tetlokaal gebruikt

Het Tetlokaal wordt regelmatig gebruikt door diverse initiatieven, die steeds terugkeren. Vanuit wwpt zelf zijn dat: PBK, Hard/Hoofd, Wildernis en Tet-screenings. Externen zijn een modeltekengroep, waaraan ook verschillende  Tetterodianen deelnemen, een Philosophy Salon door een UvA-docente uit Belarus, onlangs een RozeLinks overleg en meest recent Welcome Stranger, het kunstproject waar ook Bastienne en Simon uit wwpt aan deelnamen.

Hieronder een kort karakteristiek van Welcome Stranger.

Karakterisiek voor Welcome Stranger is van oudsher dat de kunst te zien is in de privéwoningen. Welcome Stranger heeft meerdere manifestaties en projecten georganiseerd. In plaats van een van te voren bedacht onderwerp, motto of motief worden eenvoudigweg de gegevens centraal gezet, die als vanzelf uit de situatie voortkomen; de locatie, een huis in de stad, en daarmee samenhangend de wisselwerking tussen het privé-vertrek en de publieksruimte, openbaarheid en privacy. Kwesties waarvan de relevantie alleen maar is toegenomen, denk aan surveillancetechnieken en online privacy. Noties van gastvrijheid, vreemdeling zijn en bij een plaats horen hebben bovendien een nieuwe sociale en politieke betekenis gekregen. Welcome Stranger blijft ze daarom verkennen. Het geven van ruimte aan de dialoog tussen kunstenaars onderling en het creeeren van mogelijkheden om op onverwachte plekken kunst te laten zien is daarbij belangrijk. Telkens ontstaat een interessant spanningsveld tussen het privé-vertrek en de publieke buitenruimte, tussen openbaarheid en privacy. In juni 2020 startte een reeks kunstwerken in Amsterdam waarbij we kunstenaars uitnodigen om nieuw werk te maken voor de gevel, de façade, van de eigen woning. Tien kunstwerken ontstonden, die één voor één, na elkaar tijdelijk te zien waren, elkaar deels overlappend in tijd. Uit wwpt waren dat Bastienne Kramer en Simon Wald-Lasowski. Zie ook Welcome Stranger. Een kleine geschiedenis – De Gids (de-gids.nl)