Zo werkt ons intranet

2020-02-19_business-ntranet

Sinds kort werkt het intranet weer met antwoord op allerlei zaken, die in Tetterode spelen. Op het intranet van Woonwerkpand Tetterode vind je o.a. notulen van vergaderingen, de statuten, het huishoudelijk reglement en jaarverslagen. Het intranet is toegankelijk via een link op onze website.

WAT KUN JE VINDEN OP INTRANET?
Op intranet staan de volgende mappen:
– Ideeën en plannen die in Tetterode leven
– Taakverdeling binnen Tetterode (wie moet ik waarvoor hebben?)
– AVG-privacyreglement                                                                                                                                                       -vergaderingen

vergaderingen

– De notulen en besluitenlijst van de Bedrijvenvergaderingen (BV)

– De notulen en besluitenlijst van de Pandvergadering (PV)+ bijlagen bij uitnodiging

– De notulen en besluitenlijst van de Kunstenaarsvergadering (KV vroeger AKV)

– De notulen en besluitenlijst van de Bewonersvergadering (BWV)

en verder
– Communicatie extern (o.a. hierin de map BAG [Basisregistratie Adressen en Gebouwen] en Stadgenoot)

– Nieuwsbrieven

– Publicaties Tetterode & stukken op internet
– Statuten en huishoudelijk reglement

Hier kunnen leden documenten plaatsen met ideeën en plannen voor de toekomst. Maar ook lezen over van alles, wat momenteel in Tetterode speelt.

Op dit moment is nog niet alles gevuld. Hiervoor is ook jullie hulp nodig.

Je kan zelf bestanden op intranet zetten, maar je kan dit ook naar woonwerktetterode@gmail.com sturen. Via dit emailadres kun je ook een handleiding te krijgen voor toegang tot het intranet.