Zijn de iepen Da Costakade echt niet te redden?

Hier een korte update over de bomen in verband met de aanstaande kadevernieuwing van de Da Costagracht A’dam. De plek waar woonwerkpand Tetterode gesitueerd is. In de week van 20 mei 2024 starten de werkzaamheden rond de plaatsing van een stalen damwand ter versterking van de ernstig verzakte kademuur ter hoogte van Da Costakade 112 t/m 130. Deze werkzaamheden gaan 3 maanden duren.

Boomkap van zes bomen en overplaatsing van acht bomen
Op 28 maart jl. organiseerden de mensen van het kadevernieuwingsproject een informatieve rondwandeling met een boomspecialist. Tijdens die wandeling werden tekst en uitleg gegeven over de redenen van kap van zes bomen en voorbereiding op overplaatsing van acht bomen op het traject tussen Kinkerstraat en Jacob van Lennepstraat.
Waarom er gekapt zou moeten worden? Er is door hen geconstateerd dat de wortelpakketten van de iepen vergroeid zijn met de kade. De benodigde doorboring van deze wortelpakketten maakt de bomen instabiel. Dat is niet wenselijk. Ook is er tot 4 meter vanaf het water, werkruimte nodig op de kade. De bomen staan binnen deze afstand, dus in de weg.

 

Foto: Laetitia Kingsford
voorbeelden van kades waar wortels van de bomen in de weg zitten

De omgevingsmanager zegt dat er zeker is gewerkt aan de optie boombehoud, maar dat het technisch niet mogelijk is vanwege bovenstaande argumenten.
Ter preventie van vergroeiing van het wortelpakket met de kademuur in de toekomst, gaat het project groeiplaatsverbetering toepassen bij de kadevernieuwing. Zodat deze vergroeiing niet weer gebeurt.

Is boombehoud dan echt niet mogelijk? Onze visie!
Grote bomen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit, het klimaat, de leefomgeving.
Als nu langs dit eerste rak bomen gekapt zouden gaan worden, schept dit vast precedenten voor de bomen langs de andere rakken. Dat betreft dan in totaal ruim 100 bomen langs de gehele Da Costagracht. Dat willen we liever niet. Daarom hebben we met een paar buren bestudeerd of boombehoud écht niet zou kunnen.

We hebben vergelijkbare situaties bij kadevernieuwing bekeken waar kap niet nodig was.
We hebben vooral internet rapportages bestudeerd m.b.t. boombesparende kadevernieuwing Amsterdam; en enkele plekken bv. Marnixkade en Lijnbaansgracht bekeken. Met moderne technieken is daar om de bomen heen gewerkt.
In de binnenstad zijn grachten – met bomen erbij – UNESCO erfgoed en wordt er wel degelijk waar mogelijk, geïnvesteerd in boombehoud.
Dit betekent wél maatwerk en hoge kosten! Maar omdat er in Amsterdam 200 km kade vernieuwd moet worden is het volgens ons zeer de moeite waard te onderzoeken.

Onze studie-bevindingen hebben we voorgelegd aan diverse betrokkenen van het kadevernieuwingsprojekt. Zij hebben onze argumenten beluisterd maar zeggen dat boombehoud tussen Kinkerstraat en Jacob van Lennepstraat echt niet kan. Terwijl in een eerder stadium gezegd is dat boombehoud eventueel wel een van de opties was. Terwijl ze in een eerder stadium verklaarden dat boombehoud mogelijk wel degelijk een optie was.

In 2007 honderd iepen gered van de kap
Belangrijk feit is ook dat bomen vaak gewoon uit efficiency gekapt worden, terwijl er gezegd wordt dat het écht niet anders kon. In 2007, na zes jaar strijd, heeft Tetterode samen met de buurt 100 iepen in de Bilderdijkstraat gered van de kap. Toen werd ook gesteld dat deze bomen technisch niet behouden konden worden. Maar ze staan er nog altijd monumentaal te wezen. Daarom is er wat ons betreft, het laatste woord er nog niet over gezegd.
De kapvergunning wordt eind mei a.s. verwacht. We denken erover een brandbrief aan te bieden voor die tijd.

check deze link en kijk voor bouwinfo op de bouwapp DC-kade.

Concrete data

Plaatsen van damwanden
In de week van 20 mei 2024 starten de werkzaamheden rond de plaatsing van de stalen damwand ter versterking van de ernstig verzakte kademuur ter hoogte van Da Costakade 112 t/m 130. De plek waaronder een oergeul loopt. Deze werkzaamheden gaan 3 maanden duren.

Vanaf 27 mei 2024 wordt vanaf het water een damwand tegen de kade geplaatst. Tijdens het hijsen van de damwandplanken moet iedereen op veilige afstand blijven. Verkeersregelaars geven aanwijzingen. Zwaailichten ‘aan’ betekent gestremde doorgang tijdens het hijsen. Dit gebeurt 4 tot 8 keer per dag en dit duurt 5 tot 10 minuten per keer.

Na plaatsing van de damwand blijven metingen gedaan worden om te bepalen of de verzakking verder gaat dan wel gestut wordt door de damwand.

kadevernieuwing
De kadevernieuwing Da Costakade zal in februari 2025 starten op het traject tussen Kinkerstraat en Jacob van Lennepstraat.
In februari 2025 wordt als eerste met de kadevernieuwing traject Kinkerstraat – Jacob van Lennepkade gestart. De bomen langs dit rak/ watervak zouden dan tussen oktober ’24 en februari ’25 gekapt en deels overgeplant worden.

Tot zover, wordt vervolgd, Rens