Skip to content

Woonwerk

Wissel atelier 2015

Visie

Zelfbeheer is de hoeksteen van Tetterode. Dankzij het zelfbeheer, de zelfwerkzaamheid en omdat het pand toch al afgeschreven was, zijn de huren laag. Er zijn dan ook talloze non-profitbedrijven in het complex gevestigd, die op andere plekken in Amsterdam de huur niet kunnen opbrengen. De vereniging selecteert nieuwe leden op hun doelstellingen.

Tetterode maakt, tot op zekere hoogte, zijn eigen regels. De verantwoordelijkheid die de leden van de vereniging daarmee op zich nemen, is groot. In de praktijk blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen bereid is zich voor Tetterode in te zetten. Door samen te werken en verantwoordelijkheden te delen groeit de onderlinge betrokkenheid.

Een van de drijfveren van Tetterode vanaf dag één is ‘doén’. Dat je door ‘te doen’ al invloed kunt uitoefenen, ligt voor de hand, maar dat je daarvoor jarenlang gaat bouwen, wonen, discussiëren en vergaderen in een schijnbaar onherbergzame fabriek lijkt misschien buitensporig. Tetterode is dan ook een kind van zijn tijd; in deze buitengewoon omvangrijke vorm en midden in de stad is zo’n experiment tegenwoordig welhaast ondenkbaar. Tegelijkertijd is het een van de zeer weinige grote woonwerkpanden uit de jaren tachtig dat nog altijd bestaat en succesvol functioneert.

Woonwerkpand Tetterode bestaat uit 160 woon- en werkruimtes. Er zijn kleinschalige bedrijven, ambachtelijke werkplaatsen, maatschappelijke en culturele organisaties, ateliers en woningen. Doordat veel ruimtes in de loop van de jaren door gebruikers zijn verbeterd en herbouwd, bestaat een ongewoon sterke band, liefde zelfs, tussen de huurders en hun ruimte.

Met hard werken en 'leren door te doen' werden de gebouwen door bewoners en gebruikers getransformeerd tot woningen, ateliers en bedrijfsruimten.
Met hard werken en ‘leren door te doen’ werden de gebouwen door bewoners en gebruikers getransformeerd tot woningen, ateliers en bedrijfsruimten.

Organisatie

Sinds 1986 heeft woonwerkpand Tetterode een huurcontract met woningcorporatie Het Oosten, inmiddels Stadgenoot. Dit contract is een cascocontract, dat wil zeggen dat Stadgenoot verantwoordelijk is voor het onderhoud van het casco en de huurders voor de binnenkant.

Alle bewoners en gebruikers van Tetterode zijn lid van Vereniging Ruimschoots. De vereniging heeft een dagelijks bestuur (DB) een bouwcommissie (BC) en financiële commissie (FC) die regelmatig vergaderen. Ook is er een duurzaamheidscommissie die zich buigt over plannen om het complex nog duurzamer te maken.
Kunstenaars en/of mensen die een atelier huren, zijn vertegenwoordigd in de ateliervergadering (AV). Daar worden zaken besproken die specifiek deze groep gebruikers aangaan. Voor bedrijfjes en organisaties is er de bedrijvenvergadering (BV).

Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering of Pandvergadering (PV). Daar worden op democratische wijze alle belangrijke beslissingen genomen, zoals het goedkeuren van begrotingen en jaarverslagen. Voorstellen die in andere vergaderingen, de AV of de BV zijn aangenomen, moeten door de PV worden bekrachtigd.

De vereniging Ruimschoots in 1993
De vereniging Ruimschoots in 1993

Geschiedenis

In 1981 werd het gebouwencomplex van de voormalige lettergieterij Tetterode gekraakt. In 1986 werd in overleg met gemeente Amsterdam en woningbouwvereniging Het Oosten (Stadgenoot) een solid-huurcontract afgesloten: huurdersvereniging Ruimschoots verzorgt de inbouw van het complex, terwijl de woningbouwvereniging het casco beheert.

Tetterode gebouw aan de Bilderdijkstraat rond 1912
Tetterode gebouw aan de Bilderdijkstraat rond 1912

Buurt en stad

Behalve op de interne activiteiten is Ruimschoots ook sterk gericht op de connecties met de buurt en stad. Zo worden het Dijktheater, het Tet-lokaal en de marmerhal van Tetterode regelmatig opengesteld voor lezingen, debatten, optredens en tentoonstellingen. Ook op de binnenplaatsen vinden tal van activiteiten plaats. Ee paar voorbeelden: bij de viering van het 35-jarig bestaan van Tetterode vond er een levendig debat over gentrificatie plaats tussen deskundigen en buurtbewoners; tijdens de MigratieRoute werden ideeën uitgewisseld met en tussen immigranten en vluchtelingen; elke eerste woensdag van de maand deed Tetterode mee aan West Wednesdays, een kunstroute door Amsterdam Oud-West.

Het Tetterode complex tussen Bilderdijkstraat en Da Costa kade (jaren 60)
Het Tetterode complex tussen Bilderdijkstraat en Da Costa kade (jaren 60)