TET TALKS

afwisseling van live presentaties, performances en korte films

Dijktheater                          

zaterdag 16 oktober 
van 13.00 tot 15.00
tijdens 40 jaar WWPT

 

 

xetxalks logo def 3x

Serge Verheugen is de host

serge verheugen protret

Kunstenaar Serge Verheugen heeft al meer dan 30 jaar een atelier in Tetterode aan de Da Costakade. Handig en actief als hij is heeft hij al die jaren, los van zijn kunsten, veel gebouwd en verbouwd in het gehele complex. 

tatyana

Scenarist  Tatyana van Walsum  vertelt over haar nieuwste tentoonstelling in de nieuwe kerk geopend op 18 september dit jaar. Haar tentoonstelling ‘Maison Amsterdam’ is als een stadswandeling door de Amsterdamse modegeschiedenis. Lees hier een artikel.

 
 
krantenbericht

Theo Leijders zat van 1985 tm 2003 in Tetterode. Hij zat in het bestuur en de financien toendertijd. Hij vertelt over de  sfeer en de gang van zaken toen en over zijn werk van nu. 

 

 

Kunstenaar Jeroen Werner fotografeerde 40 jaar de Bilderdijkstraat vanuit het raam van zijn atelier. Hij laat zijn meest bijzondere foto’s zien.

 

foto uit het raam (Bilderdijkstraat eerste verdieping) van Jeroen Werner

foto uit het raam (Bilderdijkstraat eerste verdieping) van Jeroen Werner

 

Voormalig bewoner, momenteel conceptontwikkelaar digitaal, Ali Haselhoef komt met een presentatie over behoud van mooie gebouwen door het kraken. Zij vertelt over de stadsplannen van de gemeente Amsterdam beginjaren zeventig. Hoe die dubieuze plannen door actie en protest zijn voorkomen! 

Fotomontage van het plan van David Jokinen (1967) voor een "zuidwestelijke cityweg" die via Surinameplein (linksonder) de stad in komt

Fotomontage van het plan van David Jokinen (1967) voor een "zuidwestelijke cityweg" die via Surinameplein (linksonder) de stad in komt

tekst van Ali Haselhoef

De autovriendelijke stad

Eind jaren zestig heerste het idee dat Amsterdam een autovriendelijke stad moest worden. De Pijp en de Kinkerbuurt zouden worden gesloopt voor snelwegen en de Kostverlorenkade moest gedempt worden. Daar zou dan een zesbaans autoweg komen. Ironische genoeg kwam dit plan in boekvorm uit onder de titel ‘Geef de stad een kans’. Gelukkig is het grootste deel van het plan niet doorgegaan, mede door vasthoudende protestacties van de bewoners!

Ik word hierdoor gefascineerd omdat het eerste kraakpand waar ik woonde, het Oude RKZ (overigens het grootste kraakpand van Nederland) eind jaren 70 plat moest vanwege de aanleg van een weg. Daar hebben wij jaren tegen geprotesteerd en uiteindelijk met succes. Deze protesten zijn zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de stad leefbaar blijft, dat monumenten behouden blijven, dat industrieel erfgoed op waarde wordt geschat, dat de sociale woningbouw overeind blijft.

Voormalig bestuurslid en kunstenaar Theo Leijdekkers vertelt over zijn tijd in Tetterode. Hij was bestuurslid in de jaren negentig.

 

Kunstenaar/muzikant Bea 1991 heeft net haar ruimte volledig verbouwd en is ingehuisd (we zijn ontroerd door haar liftbrief dat ze zo ontzettend blij is om in Tetterode te mogen wonen) komt met een verrassing.

 

bea91

 

 

Voormalig bewoners, bestuurslid, kunstenaar Ronald van Tienhoven was bij de kraak. Hij vertelt over een hervonden dagboek, en foto’s van het TET Nachtasiel, november 1981.

het nachtasiel

het nachtasiel

 

Kunstenaar Jozef van der Heijden komt met een korte modeshow met zelfgemaakte pakken waarin Napoleon, zijn megalomane alterego, de hoofdrol speelt.

 

Wandana Hoppener staat in haar presentatie stil bij de vele huisdieren in Tetterode. Na Corona zijn er immers nog meer vrolijke jongens en meiden bijgekomen.

 

Nieuwe bewoner/Tetterodiaan  Una Jongenelis over haar bijzondere projecten. Una ontwerpt expressieve stoffen en heeft een boek gemaakt.

Blob World van Una Jongenelis

Blob World van Una Jongenelis

Monique van Hinte residenteert momenteel in M4gastatelier. Zij presenteert een onderdeel van haar project Mining, Staging and Performing the Archive. 

Monique van HIinte tussen het wetenschappelijk archief van haar vader

Monique van HIinte tussen het wetenschappelijk archief van haar vader

 

Verder een paar historische korte films over de geschiedenis van Tetterode: de kraak met participatie van de buurt. De geschiedenis van de galerie aan de Bilderdijkstraat, de bijzondere band die Tetterode heeft met het koningshuis. Een atelierportretfilm van Lot Schrameijer waarin haar zorgvuldige werkwijze en artistieke opvattingen centraal staan.

 

Ook besteden aandacht aan Tetterodianen Christine Hamelberg en Larry Fishkind die dit jaar gestorven zijn.