solo van Yvonne Dröge Wendel in Lumen Travo Gallery

Yvonne Dröge Wendel

Het werk van Yvonne Dröge Wendel is een gepassioneerde zoektocht naar de voorwaarden waaronder objecten en mensen zich tot elkaar verhouden. Met haar benadering streeft ze naar een soort horizontale spiritualiteit waarbij de mens en zijn omgeving worden beschouwd als elkaar voortdurend vormend, corrumperend en scheppend. Van het tonen van de dingen zoals ze zijn, gaat Dröge Wendel naar het tonen van dingen die zich ontwikkelen, een open einde hebben en onbekend zijn. Materialen die voorheen een vaste grond vormden, worden vloeibaar en bewegen zich naar de meer onstabiele en fragiele wereld van ideeën en performatieve handelingen.

Yvonne Dröge Wendel woont en werkt in Woonwerkpand Tetterode.