Refugee-in-Residence – zoekt meer donateurs!

Beste mensen!

Refugee-in Residence is een opvangplek voor vluchtelingenvrouwen uit alle windstreken, in woonwerkpand Tetterode [wwpt] in A’dam Oud-West. Een fijne plek om op adem te komen in het hectische, onzekere ongedocumenteerden-bestaan. Om te trachten andere deuren te openen in de zoektocht naar perspectief. Ondanks alle ellende jezelf verder ontwikkelen. Een hele kunst, die moed, hoop en doorzettingsvermogen vereist. 

Refugee-in-Residence [Ref-in-Res] bestaat sinds nazomer 2020, mede mogelijk gemaakt door donateurs. In 2022 waren dat er 12, incl. woonwerkpand Tetterode. Inflatie, huurverhoging, stijging van energietarieven en leefkosten maken dat er meer donateurs nodig zijn om Ref-in-Res te blijven realiseren. Ref-in-Res hoopt op genoeg donaties zodat naast basiskosten geld beschikbaar komt voor een cursus, studie, sportabonnement of ontspanning. Het zou geweldig zijn als ook u donateur wil worden! Samen realiseren we deze broodnodige vluchtelingensteun. 

Speel dit verzoek ook gerust door naar andere geïnteresseerden.

 

 

 

Wat biedt Refugee-in-Residence? 

Ref-in-Res biedt tijdelijke opvang aan een ongedocumenteerde vrouwelijke vluchteling, zolang als nodig is tot een beter perspectief is gevonden. Dagelijks ’thuiskomen’ en ontmoeting in het pand, onzekerheid ombuigen naar waardigheid. De meeste vrouwen in Ref-in-Res komen via het Wereldhuis, een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ongedocumenteerde vluchtelingen zijn niet verzekerd, hebben geen huis, mogen niet officieel werken. Vaak zijn ze buiten de procedure geplaatst door de IND en moeten ze wachten voordat eventueel de procedure in een AZC van start gaat. Ze zijn dus volkomen [financieel] afhankelijk van derden. 

Wie organiseert Refugee-in-Residence?

Een supportgroepje vrouwen uit woonwerkpand Tetterode, met als initiator ondergetekende met jarenlange expertise en ervaring in het werken met vluchtelingen. We vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor de opvang, maar zolang deze vrouwen in nood zijn vinden wij het belangrijk hen op te vangen. Vrouwen zijn heel sterk, maar tevens heel kwetsbaar. 

Wees welkom om Ref-in-Res mede te financieren. Dit kan via IBAN: 

NL48INGB 0004 7126 77

tnv. Energie Tetter ovv. Refugee-in-Residence

[Ref-in-Res is geen stichting en heeft dus geen ANBI-nr., waardoor giften helaas niet aftrekbaar zijn.]

Ref-in-Res is blij met elke donatie, een maandelijkse bijdrage stellen we bijzonder op prijs. 

 

Begroting op jaarbasis 2023 Refugee-in-Residence, in euro’s:

Huur 12 mnd.

2725,-

Energielasten 12 mnd.

960,-

Leefgeld 12 mnd. [aanvulling op Wereldhuisleefgeld]

600,-

Medegebruik wifi 

192,-

Beltegoed, reiskosten, fiets, etc

300,-

Cursus / sport / entertainment 

300,-

Medische kosten 

150,-

ING-rekening zakelijk 

38,-

Huishoudelijk / schoonmaakmiddelen / afschrijving 

100,-

Schade / verzekering 

200,-

Subtotaal

5565,

Onvoorzien 10%

557,-


Totaal


6122,-Woonwerkpand Tetterode draagt hier in 2023 2220 aan bij.

Mocht er eind 2023 geld overblijven, dan kiezen we daarvoor een vluchtelingendoel in het verlengde van Ref-in-Res. We zullen u daarover informeren, ook brengen we af en toe een nieuwsbrief uit. Voor vragen of opmerkingen mail gerust: renss@xs4all.nl

 

Met dank en groet!

Namens de supportgroep Ref-in-Res & vluchtelingen, 

Rens den Hollander

wwpt.nl

Refugee-in-Residence – zoekt meer donateurs!