Refugee-in-Residence – opvangruimte voor vrouwelijke ongedokumenteerde vluchtelingen

IMG-20221202-WA0007

Wat is Refugee-in-Residence?
Refugee-in-Residence [Ref-in-Res] biedt tijdelijke opvang aan ongedokumenteerde vrouwelijke vluchtelingen, tot een beter perspektief zich ontpopt. Een onzeker bestaan trachten om te buigen naar waardigheid, door dagelijks ’thuiskomen’ en ontmoeting & uitwisseling! De meeste vrouwen in Ref-in-Res komen via het Wereldhuis of via Vrouwen tegen Uitzetting. Officieel werken mogen ongedokumenteerde vluchtelingen niet, ze hebben geen inkomsten en zijn financieel afhankelijk van derden.
Ref-in-Res biedt direkte steun en kansen voor vluchtelingen in verdrongen situaties. Juist ook in de huidige tijdgeest, waarin nog altijd zovelen mondiaal op drift zijn en huis & haard hebben moeten verlaten.

Opvang in 2022
Afgelopen jaar ving Ref-in-Res een Ugandese vrouw op, die er het hele jaar is blijven wonen. Zij vroeg asiel aan in december 2016 in Ter Apel en wachtte antwoord af in een Asiel Zoekers Centrum. Dat antwoord was dat Nederland een Dublin-claim legde bij Italië, via welk land de vrouw Europa was binnengereisd. Zo’n claim mag max. 18 maanden duren. De vluchteling krijgt dan ondertussen geen opvang en is ongedokumenteerd, heeft nergens recht op, geen geld, geen gezondheidszorg. De 18 maanden zijn nu voor deze Ugandese voorbij, Italië honoreert de claim niet en nu is Nederland verantwoordelijk voor haar asielprocedure. Zij meldt zich in het overvolle Ter Apel en vindt het superspannend. Ze is heel blij geweest met dit onderkomen in wwpt en bedankt ons allemaal hartelijk! We blijven kontakt met haar houden.

Donaties
Het afgelopen jaar steunden zo´n 12 donateurs Ref-in-Res, waaronder ook woonwerkpand Tetterode en enkele leden. Donateurs en vrienden van Ref-in-Res brengen hiermee samen de maandelijkse huur van de ruimte op, alsmede energielasten, plus een bescheiden leefgeldbedrag voor eet- en reiskosten.
Ook in 2023 zal Ref-in-Res vrouwelijke vluchtelingen opvangen. Energieprijsstijgingen, inflatie, huurverhoging, etc., maken de kosten in 2023 hoger. Ref-in-Res hoopt dan ook het donateursnetwerk uit te breiden.

still

Wie organiseren Refugee-in-Residence?
Samen realiseren we deze broodnodige vluchtelingensteun in wwpt en initiator is Rens die al vele jaren met vluchtelingen werkt, voorheen in D4net – Dromen, Denken, Durven & Doen. Met expertise en ervaring in vluchtelingenwerkzaamheden, en een vluchtnetwerk. Sindskort is er ook de fijne support van een groepje vrouwen uit wwpt.
Ref-in-Res is zich terdege bewust dat deze opvang slechts een druppel op een gloeiende plaat is. En gepaard moet gaan met een politieke proteststem, de overheid is immers verantwoordelijk, maar weert, dumpt en deporteert de meeste vluchtelingen. Zij werkt mee aan de mensonterende Europese grensbewaking, die vluchtelingen op misdadige wijze terug-pusht naar de mensenrechtenschendingen die zij juist ontvluchten. Dit in plaats van oorzaken van gedwongen migratie te bestrijden.

 

Wwpt bood eerder al 30 jaar vluchtelingenopvang!
Vanaf 1984 tot 2014 verbleven er in wwpt vele vluchtelingen uit diverse windstreken. Zij werden begeleid door bewoners in samenwerking met Autonoom Centrum (AC), later D4net. Wwpt financierde huur en leefgeld voor de vluchteling. De bewoners op de verdieping nivelleerden inkomens en bekostigden daarmee andere benodigdheden en cursussen voor de vluchtelingen.

Welke vluchtelingen werden reeds opgevangen?
Asielzoekenden, veelal vanuit een zg. grensgevangenis op straat gedumpt, klopten aan bij het spreekuur van D4net, dat kantoor hield in wwpt. Zo kwamen deze ongedokumenteerden in de vluchtruimte terecht. D4net en bewoners maakten hen wegwijs in buurt & stad, hielpen met Nederlandse les, -zelf-studie, schriftelijke cursussen en baantjes zoeken. En de vluchtelingen gaven hun verhalen, inzichten, ervaringen, muziek, kookkunst, bv. Ethiopische enjaras bereiden.
Zo verbleven er bijvoorbeeld een zwangere Ethiopisch-Cubaanse met haar man, een Zaïrees, die er regelmatig met zijn ongedokumenteerden-Zaïrezen voetbalelftal een overwinning vierde, een Eritrese kwam op verhaal en migreerde door naar de UK, een Congolees raakte er verliefd, een Zimbabwaanse trouwde en kreeg een zoontje, een jongen uit Kazachstan studeerde er een periode, een Sierra Leonees verzamelde en verscheepte te recyclen koelkasten naar zijn land, een vrouw uit Cabinda keerde met pijn in haar hart terug via het terugkeerburo. Zo ‘schreven’ velen er ook een stuk van hun verhaal. Het waren 30 kleurrijke jaren met veel steun voor vluchtelingen, waardevolle ontmoetingen, goeie herinnering en vriendschappen, sommige tot op heden. Het delen van ruimte met vluchtelingen geeft wwpt ook een solidaire, inclusieve uitstraling, idealisme in wonen-werken en samen delen met andere wereldburgers.

Een aantal jaren stopte de opvang, maar zomer 2020 is Ref-in-Res dan van start gegaan.
Er verbleven een Ugandees en een Nigeriaan, erna een Eritrese, Gambiaanse, 3 Ethiopische vrouwen en de Ugandese die naar Ter Apel gaat. Er is alweer een andere vrouw via Wereldhuis, de nood is hoog….

Ref-in-Res krijgt steun van een docent Nederlands, een migratie-advokaat, studenten migratierecht, en enkele sociaal-politiek betrokken influencers. Er zijn goeie contacten met ngo’s die cursussen bieden aan vluchtelingen, zoals creatief ondernemen, tekenen, IT-werk, fietsreparatie, textielbewerking en repair-recycling. Ook hoopt Ref-in-Res in 2023 de vluchtelingen zelfstandig online cursussen en trainingen te doen volgen. Hiermee kunnen zij hun vaardigheden ontwikkelen, zich bekwamen en werken aan een zoveel mogelijk zelfstandige plek in de maatschappij.
Als Tetterodianen een klus, cursus, etentje, baantje, of iets in de aanbieding hebben, dan is dat zeer welkom! Geef effe een seintje!
Wordt vervolgd.

Ref-in-Res –-→> renss@xs4all.nl