Radboud Houtman (Helmond 1961- Amsterdam 2022)

Radboud

Begin deze week is Radboud in het ziekenhuis opgenomen na een ernstige verslechtering in zijn gezondheidssituatie. Gisteravond is hij daar in alle rust in slaap gebracht en overleden.

In de Marmeren Hal is een gedenkplek ingericht waar je een persoonlijk bericht kunt achterlaten voor zijn familie en vrienden.

Op Radbouds verzoek zal volgende week een afscheidsbijeenkomst worden gehouden. Nadere informatie over locatie en tijd volgt nog.

Met zijn overlijden is een fijn, rustig, nuchter mens heengegaan. Behalve voor het onderhoud van kachels, ketels en de brandmeldinstallatie heeft Radboud voor de aanleg van tal van installaties in Tetterode gezorgd, waaronder menige badkamer. We zullen hem als vriend en goede buur missen.

Hij rust in vrede. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en zijn directe buren die hem tot het laatst hebben ondersteund.

Namens Ruimschoots,
Het dagelijks bestuur en de commissies,
Ruud, Marion, Geert-Jan
Chris, Henriette
Ina, Linda
Inge, Klaske