over het energie-prijsplafond

energieplafond kopie

Enige info & links m.b.t. het energie-prijsplafond, de uit-de-pan-gerezen energietarieven & woonwerkpand Tetterode.

De PV van 12 januari jl. had ook het energie-prijsplafond als kort agendapunt. Er is een oproep gedaan ons te profileren op dit punt en mogelijk van ons te laten horen richting overheid. Een deel van het overheidsbeleid over dit complexe energie-prijsplafond is nog niet helder, voor wat betreft huishoudens met gedeelde meters, of met veel bewoners achter 1 energiemeter, of voor woningen met gedeelde kleinverbruikersaansluiting.

Grote vraag is voor ons als wwpt vooral ook of de huishoudens in ons woonwerkpand überhaupt in aanmerking komen voor een regeling m.b.t. gedeelde kleinverbruikersaansluitingen.

Daar komt nog bij dat op wwpt toch een bedrijfsbestemming rust en dat het BAG-adresonderzoek ons nog steeds parten speelt en zorgt voor onduidelijkheid. Niet helder is ook in welke ‘categorie’ huishoudens in wwpt zullen vallen. Belangrijk dus om e.e.a. verder uit te zoeken. Dit stukje is vast een begin.

Hieronder enige info en links. Ook de Woonbond, waar wwpt lid van is, is aktief op dit item, het is aan te raden hun website in de gaten te houden. Over blokverwarming en energie-prijsplafond wordt half februari a.s. een uitspraak van de overheid verwacht.

Kleinverbruikers vallen onder het energieprijsplafond

Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Onder kleinverbruikers valt iedereen met een kleine energieaansluiting. Bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café.

Voor wie is het prijsplafond?

Het prijsplafond is voor consumenten en andere ‘kleinverbruikers’, zoals zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een gedeelte van het mkb.

Compensatie gedeelde kleinverbruikaansluiting

Er komt er ook een bijdrage voor huishoudens met een gedeelde kleinverbruikaansluiting, hierbij gaat het om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze regeling gelden vanaf twee tot vijf huishoudens of personen per gedeelde energiemeter.
De overheid heeft de adressen van deze huishoudens in samenwerking met de Belastingdienst en het Kadaster verzameld, om zo een overzicht te hebben welke huishoudens in aanmerking komen voor deze bijdrage.

info van de rijksoverheid

info van de rijksoveroverheid 2

info van De Woonbond

info van De Woonbond 2

artikel van nos.nl

artikel van gaslicht.com

info van de Rijksoverheid 3