Nu een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!

BijstandsbondActie

Terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden, ontstaat een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen die leven in armoede. Door de torenhoge inflatie en de alsmaar stijgende energieprijzen worden de problemen voor velen steeds erger. Daarom moet er nu een echt noodplan komen, de kosten moeten omlaag en de inkomsten van de burgers omhoog!

Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout, het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders, we moeten toewerken naar een ander systeem zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen.
Wij willen een wereld waarin de economie draait om menselijk welzijn en planetaire gezondheid, in plaats van om oneindige economische groei en ophoping van rijkdom bij een klein aantal miljardairs.

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. De inflatie zorgt voor een ramp in de structuur van de economie. Het midden en kleinbedrijf, met haar fijnmazige dienstverlening, verdwijnt voor de belangen van grootschalig werkende monopolisten die de dienstverlening verschralen en lokale gemeenschappen worden daardoor onleefbaar. In de klimaatcrisis wordt duidelijk dat er grenzen moeten worden gesteld aan de huidige manier van groeien, er moet een andere maatstaf ontwikkeld worden om economische groei te meten, waarbij de schade aan het ecologische systeem wordt meegenomen. Wij leven in een krankzinnige wereld waarin geld scheppen met geld de norm is, waardoor enorme schuldenbergen ontstaan die als een molensteen hangen on de nek van de bedrijven die nog wel produceren.

De Bijstandsbond heeft een werkgroep inflatie opgericht die wekelijks bij elkaar komt en die de inflatie en de hoge energieprijzen onderzoekt en waar informatie wordt uitgewisseld over waar wat het goedkoopste is. Als voorlopig resultaat van de werkgroep is een energiespreekuur opgericht, waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen of alles wel klopt. Verder zijn wij een petitie gestart en hebben wij de overlevingsgids voor de minima op internet. Met tips en trucs om te overleven in deze moeilijke tijden. 

De werkgroep inflatie van de Bijstandsbond richt zich met de petitie tot Het kabinet. Verder roepen we de sociale bewegingen en vakbonden op het gebied van armoedebestrijding, milieu en emancipatiebewegingen van achtergestelde groepen in de maatschappij op om samen te werken bij het ontwikkelen van een gezamenlijke inhoudelijke standpuntbepaling over de veranderingen in het kapitalisme die noodzakelijk zijn. Tevens willen wij een noodplan om de inflatie te bestrijden, de hoge energieprijzen te betalen en bittere armoede onder honderdduizenden te voorkomen. De petitie kan daarbij als startpunt dienen. Wij roepen zoveel mogelijk mensen op de petitie te ondertekenen.

We hebben onze punten in de petitie ingedeeld in 3 categorie├źn. Wat met spoed gerealiseerd moet worden, structurele eisen en wat lokaal gedaan kan worden. We doen dit op 4 terreinen: energie, huur, voedsel en inkomen

We hebben we nu een echt noodplan nodig met maatregelen op de korte termijn, de lange termijn en op lokaal niveau. Je kunt de punten lezen op de pagina van de petitie

Laten we de inflatie bestrijden, de energieprijzen betaalbaar maken en bittere armoede onder honderdduizenden voorkomen. Roep het kabinet op om ons noodplan te omarmen en teken nu de petitie!

Op 26 oktober organiseert de bijstandsbond een grote discussiebijeenkomst in Tetterode om de inhoud van de petitie te bespreken en om voorstellen te doen voor verdere acties. Er zijn tot nu toe in Nederland weinig collectieve protesten tegen de huidige ontwikkelingen. Maar steeds meer mensen en organisaties steunen ons initiatief. Als gewone mensen zoals jij en ik samen komen en strijden voor onze idealen, kunnen we voor echte verandering zorgen. Samen kunnen we een heleboel mensen bereiken en zorgen voor een doorbraak rond dit belangrijke onderwerp.

Zou je deze petitie – nadat je hebt getekend – met anderen willen delen?

Bedankt! Piet