nieuws van het bestuur: de elektra en oproep voor het DB

Beste leden en verdiepingen,

Zoals in de PV 292 van donderdag 12 mei 2022 is aangekondigd zal in september en oktober van dit jaar in jullie electra zekering/groepen-kast de punten die afgekeurd zijn in het keuringrapport, gerepareerd en gekeurd worden door de gecertificeerde elektricien Ronny Vink.

 

Even wat belangrijke punten:

– Om het rapport uiteindelijk afgetekend en goed gekeurd te krijgen moeten we werken met een gecertificeerde elektricien.

– Alle punten van afkeuring in de zekeringkasten van de verdiepingen is voor rekening van de verdiepingen.

– Het is moeilijk vooraf in te schatten wat de kosten hiervan zullen zijn. Men moet rekenen op een bedrag tussen de 1500,- en 4000,- euro, inclusief werkuren en btw. Dit is afhankelijk wat de gebreken zijn.

– Wil een verdieping extra groepen dan dit gelieve door te geven aan de bouwcommissie. Als een verdieping voor elk lid op een verdieping een digitale meter geplaatst wil hebben kan men dit ook aangeven. Dit zal echter extra kosten met zich mee brengen. Ook dit van te voren aan geven bij de bouwcommissie.

-Enkele dagen voordat we gaan starten zullen wij aangeven wanneer de elektricien in de groepenkast gaat werken. De stroom zal er dan in zijn geheel af gaan. We zullen ter zijner tijd aangeven hoe lang dit gaat duren.

– Elke verdieping zal een factuur ontvangen van de elektricien inclusief btw.

– Het rapport is maximaal 1 jaar geldig. Het is dus zaak dat elke verdieping de verantwoordelijkheid neemt de afgekeurde punten in het kader van veiligheid uit te voeren of mee te werken aan het uit voeren van het verbeteren van de veiligheid van het pand.

– Het goedgekeurde en afgevinkte rapport zal uiteindelijk naar Stadgenoot gestuurd worden. Ook zal Bouw- en woning toezicht kunnen vragen naar dit veiligheidsrapport.

– Mochten verdiepingen wel mee willen werken maar problemen voor zich zien m.b.t. financiën, dan kan er overleg plaatsvinden met de BC en FC. Geef dat op tijd aan.

Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan beantwoorden wij die zo ver dat mogelijk is.

Vriendelijke groeten, namens de Vereniging: Chris baaten en Udo Akemann

OPROEP VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR

Vereniging Ruimschoots zoekt versterking van het Dagelijks Bestuur – bij voorkeur iemand van de KV (kunstenaarsvergadering). We streven ernaar dat alle geledingen in wwpt vertegenwoordigd zijn in het DB. Op dit moment is Geertjan van Barbiera als DB-lid ook nauw betrokken bij de BV (bedrijvenvergadering), er zitten drie bewoners in het DB (Ruud, Cor en Marion) maar er zit nog niemand van de kunstenaars in het DB. Meld je aan en versterk het team. Draag bij, wees ogen en oren namens de kunstenaars.

Oproep BC (bouwcommissie)

Henriette en Chris zijn al jaren lang samen de kern van de Bouwcommissie. Alhoewel er een schil om de BC is met mensen die de BC ondersteunen heeft de BC versterking nodig. We zoeken zowel mensen voor uitvoerende taken, zeker sinds de dood van Radboud, maar ook mensen die serieus de zorg voor het gebouw en de veiligheid op zich willen nemen en de kar willen trekken bij complexere projecten zoals Veiligheidsplan Electra en de renovatie van de oudbouw. Voor informatie wat dit inhoudt en welke taken je zou kunnen doen om te beginnen, neem contact op met Henriette en/of Chris via woonwerk@xs4all.nl


OPROEP Cursussen

Wie wil er een cursus AED volgen en/of EHBO.
Extra info over voorwaarden en wat het behelst. Mail naar woonwerkpand subject AED.

Oproep Borgwerkzaamheden
Heb je goede ideeën, laat BC / Ruimschoots weten.