Lambrisering aangebracht in het Tetlokaal

tetlokaal 5

                         

Het Tetlokaal onlangs sfeervol opgesierd door Chris en Serge. Hiervoor is een deel van de lambrisering uit de voormalige directiekamer van lettergieterij Nicolaas Tetterode gebruikt. Bilderdijkstraat 163, nu Barbiera.

Op de panelen bevinden zich zg. emblemata, dat zijn symbolische zinnebeelden van vooraanstaande personen of instellingen uit de geschiedenis van de typografie. Sommige van deze emblemata zijn gebaseerd op een familiewapen. Andere op ex-libris of bedrijfslogo van betreffende persoon.