KRUKJE TAFELTJE VAATJE

Dominique Panhuysen

Tekeningen: Annemarie Vink en foto’s: Dominique Panhuysen
8-12 april

“D. en A. gaan regelmatig bij elkaar op atelierbezoek. Ook exposeerde ze eerder samen. Het inrichten is een intuïtief proces. De vastgelegde momenten uit hun levens ontmoeten elkaar en vinden houvast. De foto’s en tekeningen gaan een dialoog aan. Jouw observatie van de door hen zorgvuldig vastgelegde observaties is niet alleen beschouwend. De associatieve werking van het geheugen wordt geprikkeld. Het roept bij jou andere herinneringen op dan bij mij. Het werk biedt ruimte voor deze eigen aanvulling en zo word je deelgenoot van de dialoog.”

Uit: Love doesn’t just sit there
Lotte van Geijn 2024