Het boek van Tetterode

boek Tetterode

Zeggenschap zonder bezit. Het boek over Tetterode is nog steeds te koop. Van anarchistisch kraakpand tot actueel en inspirerend model voor alternatieve woon- en werkvormen met meer zeggenschap en zelfbeheer. Dit boek volgt de ontwikkeling van Woonwerkpand Tetterode. Gekraakt in 1981 biedt het momenteel onderdak aan ruim 350 mensen: bewoners, kunstenaars en ondernemers.

In Zeggenschap zonder bezit interviews met bewoners, oud-bewoners en bestuurders. 

hieronder een aantal pagina’s uit het boek

dit waren de krakers in 1981