Gezocht: kandidaten voor vrijkomende werkruimte in Tetterode

PROFIEL
Binnen het Tetterode-bedrijfjes-deel zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten voor een grote vrijkomende werkruimte op de begane grond. Voor deze ruimte zoeken wij gemotiveerde en betrokken (culturele) kleinschalige bedrijven met een accent op ambachtelijkheid, design1, die zich kunnen vinden in de idealen van Tetterode (zie onder). Mogelijk ook een onconventioneel bedrijf of nieuw initiatief waar nog geen plaats voor is in de stad. De huur van de bedrijfsruimte valt onder de sociale huurgrens.

De voorkeur gaat uit naar jonge bedrijven met meerdere samenwerkende mensen of meerdere kleine bedrijven.
Wij denken aan minimaal 2 personen. Dagelijkse bedrijvigheid en samenwerkingsbereidheid en een basale kennis van de Nederlandse taal, of de bereidheid die te leren, is een voorwaarde, net als een structurele bijdrage aan de Tetterode woon-werk- gemeenschap (zie onder).

De ruimte ligt midden in het pand, daardoor moet het geluidsniveau laag gehouden worden.
Daarnaast moet de ruimte opgeknapt worden.
De bedrijven in Tetterode hebben een ideële grondslag en zijn niet op winst gericht, ze concurreren zodoende niet met bedrijven in de buurt.

Keramische bedrijven of ateliers kunnen zich niet aanmelden ivm de aanwezigheid van 3 keramische bedrijven in Tetterode.

 

BESCHRIJVING RUIMTE
• De werkruimte is een inpandige ruimte op de begane grond.
De ingang ligt aan de binnentuin aan de Da Costakade 148.
• De hoofdruimte is 68,21 m2 en extra is een ruime opslagruimte boven de gang.
• De ruimte is circa 5,5 meter hoog. Het daglicht komt door 2 grote dakramen, in het achterste
deel van de ruimte is minder /geen daglicht.
• Er is centrale verwarming en er bevindt zich een (koud)waterpunt en afvoer buiten de ruimte
op de gang.
• De maandelijkse huur is €372,65 exclusief energie.
• Extra kosten per maand:
• Organisatiekosten €21,30 pp,
• Borg €16 pp
• De borg kan terugverdiend worden door 16 uur zelfwerkzaamheid in het pand.
• Er is een éénmalig bouwpot-bijdrage van € 160,-

HET PAND
Tetterode is een monumentaal woonwerkpand met een bijzondere geschiedenis. Het gebouw werd gekraakt in 1981 en wordt sinds 1986 als casco gehuurd. Tetterode hecht belang aan duurzaamheid, kleinschaligheid, diversiteit, solidariteit, samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfbeheer. Zie www.wwpt.nl. Om deze waarden te behouden en uit te dragen zoeken wij personen, bedrijven en organisaties die deze waarden actief ondersteunen. Door middel van zelfbestuur door de vereniging van bewoners en gebruikers, is het mogelijk om de huren in Tetterode laag te houden. Dit betekent dat iedere huurder zich hieraan committeert en zich actief moet inzetten voor het bestuur, beheer, behoud van het pand en de community.

AANMELDEN
Geïnteresseerden kunnen voor 30 juni een mail sturen naar bedrijfsruimtetetterode@gmail.com De gesprekken zullen plaats vinden eind juni, juli en eventueel begin september.
De uiteindelijke gegadigde(n) zullen een 1 jarig contract krijgen en hebben na 1 jaar een evaluatie.

MEESTUREN IN DE MAIL
PDF (maximaal twee A4) met:
• Motivatie, plannen, visie
• Beschrijving van het dagelijks gebruik van de ruimte
• Ideeën over de mogelijke bijdrage aan de gemeenschap
• Meerjarenplan
• CV + portfolio of documentatie van projecten / werk
• link naar website / social media