Even verderop in de stad: Amsterdam City Rights app

Amsterdam City Rights app

De app is ontwikkeld vanuit de lokale urgentie en noodzaak voor transparante, eerlijke informatievoorziening voor ongedocumenteerden in Amsterdam.

In 1998 werd immers de Koppelingswet van kracht, die recht op voorzieningen koppelde aan het BSN-nummer, waardoor velen buitengesloten werden van bv. gezondheidshulp. Het streven is voor Amsterdam een City-ID-card te creëren voor ongedokumenteerden. In 2025 bestaat de stad Amsterdam 750 jaar, die stad die altijd migratie-vriendelijk was, het streven is om deze eigenschap te heraktiveren! In de geglobaliseerde wereld mogen nationale grenzen niet langer bepalen wie wel/niet uitgesloten worden van rechten. Anders denken, ruimer denken, zijn wenselijk! Wie maakt de stad? Wie behoort tot de stad? Dat bepalen wij toch zelf met ons allen, inclusief en multicultureel!

De A’dam City Rights App toont interactieve info over allerlei categorieën zoals huisvesting, opvang, sport, media, gezondheid, shelter, lgbtqia+, public wifi, clothing, showers, community, commons, workshops, kunst, ambassadors, etc..

Amsterdam City Rights, een project van Stichting Here to Support, ondersteunt initiatieven voor en door ongedocumenteerden in Amsterdam, via het lokale ‘basic rights team’, dat gaat voor meer dan basisrechten alleen.

Amsterdam City Rights [ACR]:
•  geeft informatie over de rechten van ongedocumenteerden, aan de stad, op locaties, op straat en via social media;
• is een onafhankelijke denk&doetank door en voor ongedocumenteerden en vluchtelingen in limbo;
• geeft ongedocumenteerden zelf het woord, faciliteert samenwerking tussen groepen onderling;
• organiseert evenementen en biedt selfempowerment programma’s aan;
• komt op voor fundamentele rechten zoals het recht op huisvesting, onderwijs, creativiteit, zelfontplooiing, kortom: voor het recht op een menswaardig bestaan;
• daagt de stad en al haar bewoners uit om initiatieven te ontwikkelen die verder reiken dan de kaders van de overheidsregelgeving;
• benadrukt de kracht van de stad in de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting met als doel een inclusieve, solidaire samenleving;
• signaleert en monitort knelpunten rondom de positie van ongedocumenteerden in de stad (lobbyt voor verbeteringen, zoals bijvoorbeeld opvang);
• analyseert, doet aanbevelingen en werkt de plannen uit met partnerorganisaties;
• is een samenwerking van bevlogen mensen waarbij het niet uitmaakt of je wel of geen papieren hebt;
• is een platform met migranten-(zelf)organisaties, onderzoekers, juristen, kunstenaars, wetenschappers, belangenbehartigers en beleidsmakers (met of zonder papieren);
• ontwikkelt en werkt constant nieuwe initiatieven uit, stond aan de basis van Stichting Artikel 8 EVRM, Code Rood Netwerk, GelagKamerOverleg, Dublin Brothers, Amsterdak, de Amsterdam City Rights App. Kunst en kunstenaars vervullen hier ook een grote rol, in omdenken en anders vormgeven.

Sinds eind 2019 werkt ACR aan een Europees project met andere grassrootorganisaties uit Zweden, Spanje, Duitsland, Italië en Denemarken, Griekenland, across all borders. ACR ontwikkelt een toolkit voor beleidsmakers, voor burgers zonder en met papieren, om zo de inclusieve stad te realiseren voor de meest gemarginaliseerde groepen die er in Europa zijn. Deze toolkit is gebaseerd op de Europese ‘Best Practices’. Volg dit via City Rights United. Download de A’dam City Rights app via: https://apps.apple.com/us/app/city-rights/id1622625770?platform=ipad