Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Plantage Dok A’dam

even verderop in de stad

Op 24 februari 2022 startte Poetin zijn afgrijselijke oorlog tegen Oekraïne, die vele slachtoffers en al ruim 3 miljoen vluchtelingen veroorzaakt. Onder hen ook ‘vluchtelingen van kleur’ – Black, Indigenous and People of Color (BIPOC) – die juist in Oekraïne asiel of studieverblijf hadden gekregen. Zij ondervonden nu aan de Poolse grens agressie en racisme. Ook herinneren we ons de vele vluchtelingen uit Syrie, Afghanistan en Afrikaanse landen, die naar Europa vluchten, maar geweerd werden door de Frontex EU-grensbewaking, zelfs teruggestuurd middels pushbacks. Mensenrechtenschendingen ten top.
Sinds 20 jaar beschikt woonwerk- en cultuurpand Plantage Dok, onafhankelijke vrijplaats in zelfbeheer, over de Dokzaal. Deze voormalige gereformeerde kerk wordt verhuurd voor theaterproducties, repetities, exposities en sociaal-maatschappelijke benefieten. Als onafhankelijke vrijplaats willen de Plantage Dokkers hun solidariteit tonen met de slachtoffers van deze oorlog. Zij besloten de Dokzaal tijdelijk beschikbaar te stellen voor opvang van 10 vluchtelingen van kleur uit Oekraine. De faciliteiten voor opvang zijn in huis: zaal, douche, wc’s, wasmachine, keukentje, wifi, verwarming en vooral ook solidaire steun.
Al snel bleken studenten uit Afrikaanse en Arabische landen problemen te hebben om Oekraïne te ontvluchten. Deze vluchtelingen van kleur zouden als oorlogsvluchtelingen moeilijker bescherming krijgen dan de mensen met een Oekraïns biometrisch paspoort. Voor deze groep vluchtelingen wilde Plantage Dok zich in de eerste plaats inzetten.
Alles wat nodig was voor de opvang van 10 mensen werd bij elkaar gesprokkeld: matrassen, hoofdkussens, dekens, lakens/slopen, kleding, handdoeken, zeep, etc.. Een toevallige passant uit de Plantage Dok-buurt bracht enthousiast zakken vol goed schoon beddegoed langs, verzameld via de buurt-app.
Intussen was er contact gelegd met een NGO in Warsaw, die vervoer regelde specifiek voor de niet- Oekraïnse vluchtelingen. Er werd door hen gevreesd dat als zij in Poolse asielzoekerscentra terecht zouden komen, zij uiteindelijk in detentiecentra konden eindigen. Tevens was via de in Plantage Dok gevestigde migrantensteunorganisatie All Included contact gelegd met een Camerounees aan de grens tussen Polen en Oekraïne. Via hem werd er kontakt gelegd met migrantenorganisatie Asmara uit Hamburg, die mensen ophaalde uit Warsaw. Begin maart kwamen via Asmara 7 vluchtelingen uit Oekraïne in Plantage Dok. Zij arriveerden vanuit Charkov op station Sloterdijk met de Flixbus. Een echtpaar met 2 zoons en 3 studenten. Moeder en zoons van 14 en 11 zijn Oekraïns, de vader is Yemenitisch. De 3 studenten zijn resp. Yemenitisch, Egyptisch en uit de Verenigde Arabische Emiraten. Later kwamen nog een Egyptische en een Somalische student uit Oekraïne. Twee Nigeriaanse echtparen met elk een baby kwamen ook in Plantage Dok terecht, maar vonden met de baby’s passender opvang.
De 2 Yemenieten en de 3 Oekraïners reisden naar aanmeldcentrum Ter Apel om asiel aan te vragen, wat niet lukte. Ze werden een half uur na aankomst in een bus naar een hotel gebracht in Spijkenisse. Daar verbleven ze 3 dagen. Iemand kwam 1 keer vragen of zij urgent iets nodig hadden. Intussen ontfermt een advocaat zich over hun asielverzoeken.
De contractanten die de Dokzaal reeds gereserveerd hadden werden betrokken in de opvangbestemming en gevraagd hun programma aan te passen, vluchtelingen kregen nu voorrang. De meeste huurders hadden hier begrip voor en nodigden de vluchtelingen ook uit deel te nemen aan hun aktiviteiten. En de vluchtelingen zelf gingen vrijwilligerswerk doen rondom de Dokzaal en Dokhuis Galerie, een wekelijks gratis open-huis programma.
In april 2022 is de Dokzaal verhuurd. Opzet is de opvang nu elders voort te zetten. Deze opvang kost niet zozeer kracht, maar brengt juist kracht op, directe solidariteit en contact met de slachtoffers van Putins oorlog. Dokkers en vluchtelingen samen hebben 17 maart jl. een benefietdiner georganiseerd. Er komen nu aanbiedingen binnen voor kleinschalige vervolgopvang en de Dokgroep probeert ook grotere panden te motiveren opvang van vluchtelingen op zich te nemen. Woonwerkpanden hebben hiervoor vaak wel faciliteiten, netwerken en communitybuilding. All Included, info@allincluded.nl kan geraadpleegd worden bij vragen over opvang. Ook zal de Culturele Stelling van Amsterdam een oproep doen.