een printscreen van afwijzing is wettelijk bewijs

bijstandsbond 1

Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal. Neem een aanvraag voor een energietoeslag in Amsterdam voor degenen, die niet automatisch in aanmerking komen. Je vult online je gegevens in en krijgt direct antwoord op je scherm of de aanvraag is afgewezen of in behandeling is genomen. Maar je krijgt geen beschikking thuisgestuurd en er ontstaat verder geen correspondentie met de gemeente. Dit maakt je kwetsbaar.

Gelukkig heeft de rechter beslist, dat als je een prinscreen maakt van de digitale afwijzing je tegen deze afwijzing in bezwaar kunt gaan. Dit omdat het een overheidssbesluit is in de zin van de wet. Je hebt dus ondanks het ontbreken van verdere correspondentie met de gemeente wel degelijk een middel in handen om te protesteren.

Dus: maak altijd een printscreen van je online aanvragen die automatisch worden afgewezen! Volgens de bijstandsbond kunnen emailwisselingen met de gemeente, waarin iets wordt afgewezen ook gelden als bewijs, om in bezwaar te gaan. Onze advocaat heeft nu zo’n zaak bij de sociale dienst lopen, waarbij de klantmanager weigert een beschikking te sturen. Ook op andere terreinen kan volgens ons een emailwisseling ertoe leiden dat je bezwaar instelt op grond van de Algemene Bestuurs Wet (ABW) ook als er verder geen schriftelijke correpondentie is met de gemeeente. Nader bericht volgt.

Piet

lees hier de rechterlijke uitspraak