Dit is Mieke Prinse

Van oorsprong is Mieke cultuurwetenschapper. Ze heeft een lange geschiedenis als projectleider, curator, zakelijk leider in de kunst, deed voornamelijk beeldende kunst in de openbare ruimte, vooral veel landschapsprojecten. Later zijn daar meer performances bijgekomen. Een aantal redelijk recente voorbeelden: Mieke was medeorganisator van het prachtige project Type & Tetterode. Ze was zakelijk leider van Theater de Roode Bioscoop, organiseerde vier jaar lang maandelijks West Wednesdays. De laatste jaren is Mieke zakelijk leider van project Wildeman

Mieke’s geschiedenis met Tetterode begint met West Wednesdays. Iedere 2e woensdagavond van de maand werd er door Mieke en het WW-team (Monica, Diederik, Gaston) een afwisselende kunstroute door de Kinkerbuurt georganiseerd. Een wandeling met performances, film, muziek, beeldende kunst, atelierbezoeken, 10-minutencollege’s op het WG-terrein, de Hallen, op straat en in woonwerkpand Tetterode.

“We boden een podium en publiek aan kunstenaars die ze nergens anders konden vinden. Eerst moest ik echt de buurt in om kunstenaars aan te spreken of ze mee wilden doen, later toen WW bekender werd kwamen ze zelf naar me toen. Mensen vonden het erg leuk om op een laagdrempelige manier in de buurt pareltjes te ontdekken op vaak ‘geheime locaties.

Wat ik het meest bijzondere vond was het ontdekken van gekke plekken om op te treden. We traden op in fietsenstallingen, opslagplaatsen, het badhuis en inloophuis De Regenboog Groep.

Vier jaar was een mooie tijd, want het vergde veel energie, maar er waren weinig middelen. Dat was voornamelijk vanwege eigen keuze.  “We wilden niet in het subsidietraject terecht komen. Dan moet je een jaar lang alles wat je wil gaan doen vastleggen. Liever waren we vrij om korte lijntjes te hebben en flexibel te programmeren. Maar we wilden geen verplicht maandelijks nummer worden, niet in herhaling vallen. Op de hoogtepunt stoppen met de maandelijkse edities leek het team het beste idee. Niet om WW echt te beëindigen, maar om vanaf 2020 onder dezelfde noemer incidentele activiteiten te organiseren. Meer gekanaliseerde energie, minder druk op de keten. Een mooi eindfeest om die overgang luisterrijk te vieren werd echter door corona verstoord.

 

 

Mieke-Prinse-portret

Vanuit haar werkzaamheden voor WW, waar iedereen erg enthousiast over was, werd Mieke gevraagd om mee te denken over de invulling van het 39-jarige bestaan van Tetterode.

Het boek Zeggenschap zonder Bezit was die zomer verschenen evenals de nieuwe website. Was dat geen goede reden om een vol jubileumjaar in te luiden? Wat events, momenten, om stapsgewijs naar het 40 jaar bestaan te wandelen. Met kleine events, discussiemomenten, workshops en natuurlijk een officiële presentatie van het boek en site. Helaas strooide corona weer roet in het eten. De plannen belanden half in de prullenbak, de andere helft kon gelukkig meegenomen worden naar oktober dit jaar.

Mieke: “Je merkt dat Tetterode weer toe is aan iets leuks, na anderhalf jaar coronanagst. Belangrijk is om weer binding te creëren tussen de Tetterodianen die al lang niet meer met elkaar hebben kunnen feesten. Maar het gastvrije, dat ook tijdens WW belangrijk was, de deuren openzetten voor de buitenwereld, is ook echt belangrijk. Op zaterdag en zondag presenteren voor ‘binnen en buiten’ we een lappendeken aan verschillende activiteiten zoals je hier op de site kunt lezen. Op zaterdag oa Tet Talks en een inhoudelijk middag, de zondag wordt door het West Wednesdays team ingevuld. Ik heb er erg veel zin in en hoop dat genoeg Tetterodianen zich aanmelden met plannen en helpende handen.”

mieke met vlag west wednesdays