Dit is het verhaal achter woonwerkpand de Frederik Hendrikschool

Frederik_Hendrik_School_-_voorgevel

De Frederik Hendrikschool, Frederik Hendrikstraat 111-115 is nabije buur van woonwerkpand Tetterode. De school werd op 15 juli 1983 gekraakt door vier woongroepen, die al enige tijd op zoek waren naar een geschikt pand. Het gebouw deed vanaf de bouw in het begin van de twintigste eeuw dienst als huishoudschool en was de 1e Amsterdamse Christelijke Nijverheidsschool voor meisjes. Na de kraak werden er kamers en bedrijfsruimtes gebouwd.

In 1989 kochten de bewoners en bedrijven, verenigd in Vereniging Schoolslag, het pand van de gemeente. De grond kreeg de vereniging van de gemeente in erfpacht tot 2067. De Frederik Hendrikschool (FHS) is nog steeds één van de acht zogenaamde erfpachtpanden in Amsterdam.

FHS is één van de vrijplaatsen/woonwerkpanden aangesloten bij de Culturele Stelling van Amsterdam, die ruimte biedt aan initiatieven die binnen het reguliere circuit niet worden aangeboden of niet kunnen ontstaan.
Het pand kent 25 bewoners, al dan niet in woongroepen, en op de begane grond 5 kleinschalige bedrijven met publieke functies. De Nieuwe Anita bijvoorbeeld, een culturele ontmoetingsplaats, theater, poppodium, bioscoop Cinemanita en poëzie-plek Literanita. Ook het Robin Food Kollektief serveert er 3 keer per week een 3-gangenmenu, vegetarisch, veganistisch, soms raw food. Ook Mainline is in de FHS gevestigd, met als missie bevorderen van gezondheid en verbetering van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken.

De financiële kant van FHS’ politiek engagement richt zich zowel naar buiten als naar binnen. De FHS schenkt structureel geld aan maatschappelijk relevante lokale kleinschalige projecten buiten het pand, middels haar ‘actiepot’. Ook is binnen de FHS eertijds gekozen voor ‘financiële solidariteit’, in de vorm van het onderling nivelleren van inkomens. Mensen die meer verdienden betaalden meer huur dan mensen met lagere inkomens.

De bewoners en gebruikers onderhouden zelf het pand, er zijn bouwweekenden. De stichting en de vereniging zijn in volledig zelfbeheer en zelfbestuur. Alle besluiten aangaande het pand, de bewoning en het gebruik worden in maandelijkse pandvergaderingen in onderling overleg genomen volgens een sociocratisch model. Daarbij moeten alle betrokkenen het eens worden, er wordt niet gestemd.

De FHS neemt ook deel aan een irregulier pandenoverleg duurzaamheid. De FHS werkte met organisatie de Groene Grachten in haar verduurzamingsproject; nulmetingen om het gebouw in kaart te brengen, isoleren en later warmtepompen op het dak.