Dit is de stand van zaken wat betreft de vernieuwing van de Da Costakade

Bijna 5 jaar geleden, 2018, wilde een hijskraan op de Da Costakade materiaal op het dak van Tetterode hijsen. Deze moest acuut stoppen omdat de stempels waarmee de kraan op het wegdek rustte, spontane gaten veroorzaakten! Ik meldde deze calamiteit bij het stadsdeel, evenals de voorgeschiedenis van overstromingen, sinkholes en vele overlastmeldingen. De weg werd direct afgezet voor zwaar verkeer, een damwand werd april 2018 ingetrild, om verdere bezwijking van de kadewand te voorkomen. Het riool toonde beschadigde en verzakte rioolbuizen, waardoor er zand in de buizen kwam, wat weer lege ruimtes veroorzaakte onder het wegdek, een gevaarlijke situatie.
At is nu, anno najaar 2022, de stand van zaken kwa DC-kadevernieuwing? Ik sprak recentelijk met de manager van het project, Raymond Zwanziger. Hieronder een verslag van wat hij vertelde. 

 

Er moet 1600 meter DC-kade vernieuwd
De kademuren van de gehele Da Costakade zijn in slechte staat en staan inmiddels dus al 5 jaar op de nominatie vernieuwd te worden, ook de aansluitende kademuren ter hoogte van de Hugo de Grootkade en de Jacob van Lennepkade, in totaal 1600 meter. Na de kademuurvernieuwing volgt herprofilering van de straat. Dat het geheel zo lang duurt komt omdat het project zeer veelomvattend en duur is. Toch zou om verdere bezwijking te voorkomen zo spoedig mogelijk begonnen moeten worden.

 

Boten en bomen
De woonboten en bomen hebben nu alle aandacht. De boten moeten verplaatst naar een wissellokatie in stadsdeel West, afhankelijk van de technische staat en afmetingen ervan, een complexe kwestie, diverse boten kunnen niet onder de bruggen door.
Kwa bomen ontwikkelde de gemeente het afgelopen jaar een nieuwe bouwmethode, die zoveel mogelijk bomen behoudt. Die methode is speciaal ontwikkeld voor dit projekt en niet eerder beproefd! De herinrichting van de straat is afhankelijk van het boombehoud, aldus Raymond. Toch zou voor elke eventueel noodzakelijk te kappen boom een nieuwe terug geplant worden, dus dat aantal is bekend, dunkt mij!
Schuin parkeren wordt straks langszij parkeren, zowel aan de stoep- als kadekant, zodat het wegdek breder wordt, volgens huidige verkeersnormen. Maar voor een wandelstrook langs het water, en straatmeubilair zoals bankjes, is geen ruimte, noch voor een picknickplatform in de gracht, waarvoor ik pleit.


Planning start kadevernieuwingsprojekt
Waarschijnlijk wordt begin 2024 begonnen met het 1e projekt van de werkzaamheden, die verdeeld zijn over 5 vakken, van Hugo de Grootkade tot Jacob van Lennepkade. De volgorde van die vakken waarin gewerkt wordt is nog niet bekend. Wel is bekend dat rond wwpt pas later in het projekt begonnen zal worden, dat kan ’25, ’26 of zelfs ’27 zijn, aldus Raymond! Zijn advies is dan ook, dat als wwpt onderhoudswerkzaamheden plant, bzoals plaatsing dubbelglas oudbouw DC, zij niet op het kadevernieuwingsprojekt moet wachten, maar vooral met haar planning moet doorgaan. Om vervolgens dan wel in overleg te treden met het stadsdeel voor afstemming, bijvoorbeeld indien er zwaar getakeld moet worden. Raymond heeft al kontakt met woningbouwverenigingen, zoals Stadgenoot, omdat die een grote partij zijn tijdens dit projekt.

 

Monitoiring verzakking
De belasting van de DC-kade, en de verzakking, worden intensief gemonitoired. De verzakking is gestabiliseerd, daarom kan verkeer nu normaal doorgang vinden, tot max. 30 ton. Sommige kadedelen zijn slechter en ‘bewegen’ meer, zoals tegenover Moto Dick. Daarom zijn daar plantenbakken geplaatst in de parkeervakken langs de kade. Ook op de Potgieterbrug staan bakken ter preventie van parkeren door vrachtwagens die lossen.
De afgedichte vuilcontainers zijn niet in gebruik wegens de intensieve werkzaamheden aan brug 108 op De Clerqstraat. Daar is geen zwaar verkeer toegestaan nu.

 

Straatmeubilair, mag het wat creatiever en uitdagender?
Hierop zegt Raymond dat heel A’dam hetzelfde straatmeubilair hanteert, ‘weliswaar saai, maar wel kostenefficiënt en beheersmatig’, aldus Raymond. Tja, die aangeharkte stad, zulke gemiste kansen! Ik vraag of er meedenk-sessies kunnen worden gepland, bewoners weten heel goed wat wel en niet werkt in hun direkte leefomgeving. Ook vergroot de cohesie tussen buren door betrokken te worden bij herinrichting van de openbare ruimte. Op mijn vraag waarom buurtburgers nu al 5 jaren zo spaarzaam geïnformeerd worden over dit grote projekt geeft Raymond toe dat dat inderdaad beter kan. Hij pikt dit op als signaal in de communicatie. Raymond antwoordt dat zeker weer sessies volgen in later stadium, ‘maar verwacht er niet te veel van’. Er moet een ‘stip op de horizon zijn voor iedere partij’. Raymond zegt zelf best een spreekuur te willen houden één keer per maand, voor meer informatievoorziening, maar tot nu toe wordt dat tegengewerkt vanuit het stadsdeel.
Ik illustreer dat wij als bewoners indertijd ook meedachten met de herinrichting van de Bilderdijkstraat en ruim 100 bomen konden behouden, die anders gekapt waren. Ook bij Kinkerstraat-Oost formeerden wij een groep buurtbewoners die officieel ruimte kreeg van het stadsdeelprojekt om zich te buigen over kunstzinniger straatmeubilair en verlichting. Uiteindelijk werden suggesties en ideeën niet meegenomen door de projektmanager. Ook in de boombakken waren te planten bomen toegezegd. Die zijn er nooit gekomen, ook niet na nieuwe verzoeken. Het antwoord was tweemaal dat dat pas in het plant-seizoen in het najaar kon, maar er gebeurde nooit iets. Terwijl rond de Hallen bijvoorbeeld wel veel plantage mogelijk bleek. De bakken in Kinkerstraat-Oost zien er al jaren aftans en armoedig uit. Raymond geeft toe, dat het daar ‘foeilelijk’ is en zal er bij het stadsdeel op aandringen dat hier verbetering in komt. Hij raadt me aan dit als buurtbewoners ook opnieuw weer aan te kaarten bij de gebiedsmakelaar, Michelle Groen.

 

Potgieterschool jaren onbestemd
Ik vraag Raymond of hij weet waarom de prachtige Potgieterschool al zovele jaren onbestemd is en door kraakwachten van de Zwerfkei bewoond wordt, en daarvoor steeds tijdelijke bestemmingen kende. Er hadden bijvoorbeeld al jaren vluchtelingen in kunnen verblijven. Raymond zegt dat het gebouw van de gemeente is, er nu funderingsherstel gepland is en voor een bestemmingsplanwijziging en status van het gebouw verwijst hij me naar het omgevingsloket en de gebiedsmakelaar. Wordt vervolgd. Rens.

da costakade