De Vrijkoop van Bajesdorp

FB banner nw logo

logo gemaakt door Maia Matches

 

een artikel van Rens den Hollander

 

De Vrijkoop van Bajesdorp – investeer in idealen en laat 1000 vrijplaatsen bloeien!
De woningmarkt is in crisis, op tilt geslagen: flexwonen, tijdelijke contracten, verdringing, speculatie, sociale huurwoningen in de verkoop, tekort aan woningen voor jongeren, snelle handel voor winstbejag.
Tijdens het 40-jarig bestaan van wwpT organiseerden we ‘de stad als casco’, een serie rondetafelgesprekken over woonwerk-initiatieven, naast de boekpresentatie van ‘Zeggenschap zonder bezit’. Het collectief ‘Vrijkoop van Bajesdorp’ was één van de sprekers.

Woon-werkpand
De ‘Vrijkoop van Bajesdorp’ bouwt aan een experimenteel woon-werkpand op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes A’dam, een blijvende plek waar activisten en kunstenaars kunnen wonen, werken en leven, in collectief en ongedeeld eigendom. Deze groep wil hiermee vastgoed vrijkopen van de vrije markt. Daarmee garandeert ze voor de lange termijn de betaalbaarheid van woonwerkruimtes en bouwt aan een duurzame, artistieke, solidaire en inclusieve toekomst.
De eerste leegstaande cipierswoningen van de voormalige Bijlmerbajes werden in 2003 gekraakt, de rest volgde, er werd een buurtcentrum gevestigd, een buurtmoestuin aangelegd en jaarlijks een Bajesdorp Festival georganiseerd. In 2018/2019 werden de panden ontruimd en gesloopt, en ontstond het ’tijdelijke Bajesdorp’.

Permanente toekomst
De ‘Vrijkoop van Bajesdorp’ is een permanente vrijplaats. Broedplaatsen hebben een tijdelijk karakter, kunstenaars kunnen er in de korte periode van 5 jaar dat ze er mogen werken veelal geen goed bestaan opbouwen. Broedplaatsen pushen daarmee ook de gentrificatie. De ‘Vrijkoop van Bajesdorp’ creëert een permanente toekomst, het doel is het aanstaande gebouw nooit op de vrije markt te verkopen maar in collectief eigendom te houden zodat wonen en werken betaalbaar zijn en blijven.

5. rens foto 2

foto gemaakt door Nina Karim van Oort

Vereniging VrijCoop
Deze revolutionaire eigendomsvorm werd in Duitsland door het Mietshäuser Syndikat al bij zo’n 160 vastgoedprojecten succesvol toegepast. Bajesdorp werkt samen met de vereniging VrijCoop, een landelijke vereniging voor panden die onderling solidair met elkaar zijn en middels de VrijCoop-constructie gebouwen ‘vrijkopen’ van de vrije markt. Solidaire huur, duurzame energievoorziening, vrijplaatsen voor kunst en ambacht. Vereniging VrijCoop wordt ook mede-eigenaar van het Bajesdorppand, waardoor de bewoners (gebruikersvereniging) het pand nooit kunnen verkopen.

Woonwerk-coöperaties
Amsterdam wordt gelukkig meer woonwerk-initiatieven en experimentele wooncoöperaties rijker. Zoals De Nieuwe Meent, de Warren en de Torteltuin. Alledrie hebben zij een tender gewonnen bij de Gemeente Amsterdam om op een kavel een wooncoöperatie te beginnen. Bajesdorp heeft met een projectontwikkelaar een kavel uitonderhandeld. De Gemeente Amsterdam gaat de grond voor Bajesdorp kopen en in erfpacht afgeven.

Steun Bajesdorp, investeer in idealen en koop obligaties!
De Bajesdorp nieuwbouw woonwerkcoöperatie heeft het ontwerp van het gebouw inmiddels afgerond, de vergunningen van de gemeente zijn bijna binnen, voor april 2022 moet de financiering rond zijn. Het gebouw wordt dan zomer 2023 casco opgeleverd en dan trekken de Bajesdorpers er in!
Een laatste hobbel is de financiering helemaal rond te krijgen. Hiertoe leent Bajesdorp onder andere van de ‘crowd’ door obligaties (à 250 euro tegen rente) te verkopen. Iedereen die vertrouwen heeft in collectief leven kan hen steunen door in het initiatief te investeren.
Naast obligaties bestaat een belangrijk deel van de financiering uit een hypotheek bij de Duitse coöperatieve GLS bank. Door de stijgende bouwkosten is haar originele aanbod echter krap. Om toch met deze bank in zee te kunnen gaan, is het belangrijk zo snel mogelijk de resterende obligaties te verkopen. Als dat niet lukt moet worden uitgeweken naar de Rabobank, wat niet de voorkeur heeft. Dus juist nu is Bajesdorp heel erg geholpen met verkoop van obligaties.
Via deze link vind je meer informatie over Bajesdorp en hoe je obligaties kunt kopen: https://vrijkoop.bajesdorp.nl/
https://bajesdorp.nl

Inspiratieve vragen zoeken antwoorden!
Wanneer de Vrijkoop van Bajesdorp haar hypotheek heeft afgelost zal het overschot gebruikt worden om andere panden te ondersteunen. Hoe zorgen panden ervoor dat ze solidair kunnen zijn met andere panden in zelfbeheer?
Als startende groep ben je heel actief betrokken bij je pand. Hoe zorg je er voor dat de gebruikers over 30 jaar nog steeds zo actief betrokken zijn bij het pand?
Hoe kunnen woonwerkpanden/-coöperaties hun onderlinge banden verder verstevigen, elkaar inspireren, hun verrijkende input & impact op de stad uitbreiden en een aktieve rol spelen in het Woonprotest tegen de wooncrisis?

Rens den Hollander

5. rens 4 artist impression bajesdorp_nina2

gemaakt door Studio Seven Architects Amsterdam