Da Costakadevernieuwing en de bomen

Even weer een korte update over de bomen in verband met de aanstaande kadevernieuwing van de Da Costagracht A’dam, waar woonwerkpand Tetterode gesitueerd is.

In de week van 20 mei 2024 starten de werkzaamheden rond de plaatsing van een stalen damwand ter versterking van de ernstig verzakte kademuur ter hoogte van Da Costakade 112 t/m 130, waaronder een oergeul loopt. Deze werkzaamheden gaan 3 maanden duren. Vanaf 27 mei 2024 wordt een damwand tegen de kade geplaatst, vanaf het water. Tijdens het hijsen van de damwandplanken moet iedereen op veilige afstand blijven. Verkeersregelaars geven aanwijzingen en zwaailichten ‘aan’ betekent gestremde doorgang tijdens het hijsen. Dit gebeurt 4 tot 8 keer per dag en dit duurt 5 tot 10 minuten per keer. Na plaatsing van de damwand blijven metingen gedaan worden om te bepalen of de verzakking verder gaat dan wel gestut wordt door de damwand.

 

Foto: Laetitia Kingsford voorbeelden van kades waar wortels van de bomen in de weg zitten

De kadevernieuwing Da Costakade zal in 2025 starten op het traject tussen Kinkerstraat en Jacob van Lennepkade. Er is geconstateerd dat de wortelpakketten van de bomen vergroeid zijn met de kade, en dat de benodigde doorboring daarvan de bomen instabiel zal maken. Ook is er werkruimte nodig op de kade tot 4 meter vanaf het water, de bomen staan daarbinnen.

Op 28 maart jl. organiseerden de mensen van het kadevernieuwingsproject een informatieve rondwandeling met een boomspecialist. Tekst en uitleg werden gegeven over de redenen van kap van 6 bomen en voorbereiding op overplaatsing van 8 bomen. Inmiddels is hierover ook positief advies afgegeven door het project aan de commissie monumentale houtopstanden en interne medewerkers bij het stadsdeel.
Dit betekent dat eind mei 2024 een kapvergunning wordt afgegeven door de gemeente, check amsterdam.nl/bekendmakingen en kijk voor bouwinfo op de bouwapp DC-kade.
De omgevingsmanager zegt dat zeker is gewerkt aan de optie boombehoud, maar dat het technisch niet mogelijk is wegens de vergroeiing van het wortelpakket van de iepen met de kade.
Ter preventie van vergroeiing van het wortelpakket van een boom met de kademuur gaat het project groeiplaatsverbetering toepassen bij de kadevernieuwing.

Wij hebben met een paar buren bestudeerd of boombehoud écht niet zou kunnen, door vergelijkbare situaties te bekijken, waar met moderne technieken om de bomen heen is gewerkt bij kadevernieuwing. Grote bomen zijn zo belangrijk voor de biodiversiteit, het klimaat, de leefomgeving.
Als nu langs dit eerste rak bomen gekapt zouden gaan worden, schept dit vast precedenten voor de bomen langs de andere rakken. Het betreft in totaal ruim 100 bomen langs de gehele Da Costagracht.
Vaak ook worden bomen uit efficiency gekapt en wordt gezegd dat het niet anders kon. Maar wij hebben indertijd met de buurt en Tetterode 100 iepen in de Bilderdijkstraat gered van de kap. Daarvan werd ook gezegd dat ze technisch niet behouden konden worden. Ze staan er nog altijd monumentaal te wezen.
In februari 2025 wordt als eerste met de kadevernieuwing traject Kinkerstraat – Jacob van Lennepkade gestart. De bomen langs dit rak/ watervak zouden dan tussen oktober ’24 en februari ’25 gekapt en deels overgeplant worden.
Tot zover, wordt vervolgd, Rens.