Da Costakademuur verzakt steeds verder. Wat wordt hieraan gedaan?

Verslag van Rens den Hollander

Op 4 januari dit jaar gaf de gemeente in de Hallen een info-inloop over de ‘calamiteit’: meer en snellere verzakking van de kademuur Da Costakade t/o 114-128. Recente metingen geven namelijk deformatie aan ten opzichte van de nulmetingen in 2018 en later in 2020. Tijdens de bijeenkomst werden acute veiligheidsmaatregelen aangekondigd om een kademuur-instorting te voorkomen.

Wat is de oorzaak?

Er loopt een zg. ‘oergeul’, een oude zijtak van het IJ, onder de omgeving Potgieterstraat. Daarom is het daar diep en zijn de zandlagen anders samengesteld dan in de rest van Amsterdam. Hierdoor verzakken ook de palen waarop A’dam is gebouwd. 

De logistiek van de operatie

Om verdere verzakking tegen te gaan wordt zeer binnenkort een damwand ingetrild t/o huisnummers 114-128 van de Da Costakade. Vergelijkbaar met de damwand tegenover Tetterode uit 2018.

Voordat deze operatie begint worden de 4 woonboten die daar aan de kademuur liggen, verplaatst naar de wissellokatie in het Westelijk Marktkanaal, naast de Markthallen. Een enorme ingreep. De woonboten moeten namelijk met watercontainers verzwaard worden om dieper te liggen, zodat ze onder de verschillende bruggen door kunnen varen!

Verder wordt medegedeeld dat in een later stadium besloten zal worden of de gemeente eerder dan nu gepland -nl. 2025- alsnog snel moet starten met de gehele renovatie van de Da Costakade. 

Consequenties voor Tetterode

Er mag voorlopig geen zwaar verkeer over dit stuk DC-kade, daarom wordt vanaf 8 januari dit stukje straat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Hierdoor blijven de vuilniscontainers voor wwpt 9 maanden dicht; 12 parkeerplaatsen worden voorlopig opgeheven. Wel komt er een verkeerslus zodat auto’s wel de kade kunnen oprijden. 

Hoe zit het met de bomen?

Nog onzeker is of de [meeste] bomen behouden kunnen blijven. Sommige zullen worden teruggesnoeid i.v.m. de damwand. Eerder werd medegedeeld dat de gemeente er alles aan zou doen bomen te behouden middels nieuwe methodes en ‘voortschrijdende inzichten’. Dat lijkt nu weer iets minder rooskleurig.

Da Costakade foto Richard Mooyman