Gezocht: kandidaten voor vrijkomende werkruimte in Tetterode

Geïnteresseerden kunnen voor 30 juni een mail sturen naar bedrijfsruimtetetterode@gmail.com. Daarna volgen gesprekken. De uiteindelijke gegadigde(n) zullen een 1 jarig contract krijgen en hebben na 1 jaar een evaluatie.

Lezen